Men Pouki Bob Dylan pa merite Pri Nobel literati ya

Men Pouki Bob Dylan pa merite Pri Nobel literati ya
bobdylan

Bob Dylan vient de recevoir le Nobel de Littérature. Le monde littéraire en est bouleversé. Nous présentons ici une traduction en créole d’un article du New York Times. L’article se termine sur ces mots: “Bob Dylan n’a pas besoin d’un Nobel de littérature mais la littérature a besoin d’un Nobel. Cette année elle n’en a pas reçu un.”

Li merite tout Gramy li resevwa yo ak pri lifetime achievement (reyalizasyon pou tout lavi) li resevwa an 1991. Pa gen okenn dout misye gen plas li nan panteyon gwo mizisyen Rock and Roll kote yo te mete misye an 1988 ansanm ak gwoup Supremes, Beatles, ak Beach Boys. Misye se yon kokenn mizisyen, yon konpozitè e pawolye nan nivo mondyal e misye se yon pèsonaj ki gen yon katafal enfliyans nan kilti Ameriken yan.

Men bay  la bay misye pri ya, se yon ekriven li tou pa bay li e chwa sa a se yon chwa ki dezapwente moun.

Wi mesye Dylan se yon michan pawolye. Wi misye te ekri yon liv pwezi an proz e yon otobiyografi. Wi li posib pou analize pawòl chante l yo tankou pwezi. Men ou pa ka detache tèks misye yo de mizik li. Misye gran paske li se gran mizisyen, e lè komite Nobel la bay pri literati ya a yon mizisyen li rate opòtinite pou l onore yon ekriven.

Lè nou gade jan lektì ap bese nan lemond, pri pou literati yo vin pi enpòtan ke yo te janm ye deja. Lè yon otè pran yon gran pri sa vin fè plis moun pral li otè ya e plis liv li pral vann, menm si li te deja yon otè tout moun konnen. Sa k pi rèd la si se yon womansye osnon yon powèt ki resevwa pri Nobel la, sa vin konfime ke fiksyon ak pwezi toujou gen enpòtans yo e yo se aktivite imen ki merite pou lemond antye rekonèt yo.

Mizik popilè fè pati aktivite ki merite pou rekonèt konsa tou wi men yo deja ba l onè l merite pou sa preske tout kote sa ta dwe fèt. Apa de kèk pri yo bay nan mizik pou moun ki li tèks , pyès moun pa atann yo pou se ekriven ki jwenn pi gwo onè yo nan domèn mizik – nou pa bezwen met nan tèt nou n ap janm wè ekriven tankou Zadie Smith osnon Mary Gaitskill nan panteyon Rock and Roll la.

Li probab se pa meprize komite ya te vle meprize fiksyon ak pwezi lè l te fè chwa sa a. Li ka se yon lòt fòm kilti komite ya te vle adisyone nan pri ya pou l te ka fè l enterese lajenès.

Men gen anpil lòt fason yo te ka fè sa e onore yon ekriven an menm tan. Yo te ka chwazi yon ekriven ki te fè anpil inovasyon enpòtan nan fòm ekriti li, ekriven tankou Jennifer Egan, Teju Cole oswa Anne Carson. Yo te ka chwazi yon ekriven nan peyi ki anvwa devlopman yo ki malerezman preske pa gen okenn moun lakay yo ki janm loreya pri ya. Yo te ka pran yon otè ki travay pou genyen fanatik ki plis sou Nèt la, tankou Warsan Shire, ki se premye Loreya pri Young Poet (jèn powèt) nan Lond an 2014.

Olye de sa, komite ya bay pri ya ak yon nonm ki gentan onore onivo entènasyonal nan yon lòt domèn, yonn ki genyen yon dividal pri deja. Bob Dylan pa bezwen yon pri Nobel literati, men literati bezwen yon pri Nobel. Ane sa a li resevwa yonn.

Anna North, New York Times

Se Marc-Arthur Pierre-Louis ki tradwi atik sa a an Kreyòl.

Source:

http://www.nytimes.com/2016/10/13/opinion/why-bob-dylan-shouldnt-have-gotten-a-nobel.html?mc=aud_dev&mcid=fb-nytimes&mccr=HighMCTest&mcdt=2016-10&subid=HighMCTest&ad-keywords=AudDevGate&mtrref=www.facebook.com&assetType=opinion&_r=0

Leave a Reply

*

Catptcha Control *

Setting

Layout

reset default

Moderable web store