Flè sezon

Flè sezon

seasonal-colorMwen ofri nou yon chante Francis Cabrel ki rele « Hors Saison. » Nan chante sa misye ap dekri nostalji ki anvanyi yon vil bò lanmè kote moun konn al pase vakans. Lè se pa sezon vakans, tout bagay mouri nan vil la. Pa gen anyen k ap fèt, vil bèbè, tout moun ale, zèb leve nan kay, pa gen moun k ap pran swen anyen, se tristès, vag lanmen ap fè bri men pa gen moun pou tande yo, ou ta di se yon chante k ap chante epi van an brote l ale, ou pa menm ka konprann mo yo, yo san sans pou ou, lavi sove kite vil la. Vil la pa menm brannen, l ap fennen, l ap depafini, ou ta di lanmè ya soti pou l fè vil la moute yon ma swife tèlman l ap souke l. Faktè mèt pote lèt, pa gen moun ki pou li yo, ki fè lèt yo anpile devan pòt yo, san yo pa menm ouvè. Se nan fen chante ou pral wè sezon misye dekri ya se sezon yon renmen ki ale. Tout chante lanmè ya ap chante ya se non moun li renmen an k ap nonmen. Tout lèt misye yo anpile devan pòt moun sa a, li pa la pou l menm okipe yo. Ki moun moun sa a ye, se nenpòt moun ki gen kapasite pou resevwa osnon bay renmen, men renmen sa a ap gaspiye, li pap rive nan lye kote l ta dwe rive ya paske sezon renmen sa a ale. Se pi gwo lapèn.

Mwen fè yon adaptasyon chante sa a an kreyòl. Li dekri yon nostalji, yon tristès yon flè sezon ki ale. Li reprezante yon lapèn ou genyen de yon bagay ki chè pou ou ki ale, ou te panse w te ka genyen l avè w tout tan men elas li pa la. Flè sezon an disparèt. Yon van pase sou li, li pa la ankò, ou gade kote l te ye a ou pa menm ka rekonèt li, jan David ta di l. Sa lage w nan yon eta kè rache, sa Ameriken yo ta rele « blues.» solèy ou ale, anyen pa enpòtan pou ou. Se sèl flè ki ta konsole w men flè sezon w ale. Se yon flè sezon. Se yon flè dizè.

Mizik Cabrel la ak tout pawòl yo eksprime avèk anpil elokans emosyon ki anvayi yon moun lè flè sezon w ale, lè w pa nan sezon w e tout sa eta sa a pote nan nanm yon moun. Li reveye powèt k ap kabicha anndan chak moun. Li lage nou nan ekzamèn. Mwen espere pawòl kreyòl yo to ka penetre nanm ou pou fè w santi yon santiman ki komen ak tout moun k ap viv.

Tande l byen. M ap panse ak tout moun flè sezon yo abandone yo.

https://www.youtube.com/watch?v=AB–0TJUU1o&list=PL9F7DE904F811326A

Hors Saison Flè Sezon
C’est le silence
Qui se remarque le plus
Les volets roulants tous descendus
De l’herbe ancienne
Dans les bacs à fleurs
Sur les balcons
On doit être hors-saison

La mer quand même
Dans ses rouleaux continue
Son même thème
Sa chanson vide et têtue
Pour quelques ombres perdues
Sous des capuchons
On doit être hors-saison

Le vent transperce
Ces trop longues avenues
Quelqu’un cherche une adresse inconnue
Et le courrier déborde
Au seuil des pavillons
On doit être hors-saison

Une ville se fâne
Dans les brouillards salés
La colère océane est trop près
Les tourments la condamnent
Aux écrans de fumée
Personne ne s’éloigne du quai

On pourrait tout prendre
Les murs, les jardins, les rues
On pourrait mettre
Aux boîtes aux lettres nos prénoms dessus
Ou bien peut-être un jour
Les gens reviendront
On doit être hors-saison

La mer quand même
Dans ses rouleaux continue
Son même thème
Sa chanson vide “où es-tu ?”
Tout mon courrier déborde
Au seuil de ton pavillon
On doit être hors-saison…

Une ville se fâne
Dans les brouillards salés
La colère océane est trop près
Les tourments la condamnent
Aux écrans de fumée
Personne ne s’éloigne du quai

Francis Cabrel

Se yon silans ki
Lou pase yon pwa senkant
Kay la vid mezi se moun ale
Vye zèb pouse
rive anvayi
Galri tout kè
Flè sezon ou ale

Vag lanmè yo menm
Toujou fè ale vini
S on grenn chante
S on sèl grenn mo y ap chante
Solèy la kouri l ale
Move tan pare
Flè sezon ou ale

Gwo van absans ou
Brote m voye jete
Voye je menm lonbraj ou m pa wè
Larivyè debòde,
Dlo k ap vide nan je m
Flè sezon m ou ale

Lavil nanm mwen nan fè nwa
Limyè souri w ale
Aktivite bloke san ou menm
Anvi wè w toumante m
Met lafimen nan je m
Benyen figi m tout lajounen

Yo te mèt pran tout
Pran tout sa mwen genyen
Si ou pa la
Anyen pa enterese m ankò
Pou lavi m gen gou
Se sèl si w ta tounen, men
Flè sezon m ou ale

Vag lanmè yo menm
Toujou fè ale vini
S on grenn chante
K ap mande kote ou ye
Solèy mwen ale avè w
Ou fè move tan m pare
Flè sezon m ou ale

Lavil nanm mwen nan fè nwa
Limyè souri w ale
Aktivite bloke san ou menm
Anvi wè w toumante m
Met lafimen nan je m
Benyen figi m tout lajounen

Francis Cabrel, adaptasyon krèyol MAPL

Leave a Reply

*

Catptcha Control *

Setting

Layout

reset default

Moderable web store